جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway)

مطالب دیگر:
📎تحقیق چگونگي ارتباطات در داخل سازمان ها و مشاوره مديريت با كاركنان📎تحقیق برنامه ريزي در سازمان📎تحقیق ارزشيابي كاركنان📎تحقیق سيستم هاي توليد انعطاف پذير📎تحقیق ماموريت، فلسفه، اهداف و طرح هاي مديريت مربوط به خدمات پرستاري📎تحقیق مدیریت زنجیره تامین📎تحقیق مدیریت کایزن📎تحقیق شرايط و ويژگي هاي مدير از ديدگاه اسلام📎تحقیق تغییر سازمانی و مقاومت در برابر تغییر📎تحقیق شش سيگما📎تحقیق قوانين و مقررات كسب و كار📎تحقیق كدگذاري و رمزنگاري در مديريت📎تحقیق مدیریت زنجیره تأمین SCM📎تحقیق مدیریت ژاپنی📎تحقیق اخلاق مديريت و مناسبات انساني در مديريت اسلامي📎گزارش كار آزمايش قضيه انتقال توان ماكزيمم در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری📎گزارش كار آزمایش قضيه جمع آثار در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری📎گزارش کار آزمايش قضيه تونن و نورتن در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری📎گزارش کار آزمایش پاسخ مدار RC به ورودي پالس مربعي در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری📎گزارش كار آزمايش مدار RC بالاگذر در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری📎گزارش كار آزمايش مدار RC پايين گذر در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری📎گزارش كار آزمايش مدار RLC سري (فيلتر ميان گذر) در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری📎تحقیق مديريت اسناد📎تحقیق مديريت امور كاركنان يا مديريت منابع انساني📎تحقیق مديريت زمان
در این پروژه در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در 93 صفحه بیان شده است مشخصات فایل تعداد صفحات93حجم4108/247 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل در این پروژه در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در 93 صفحه بیان شده است: 1- مقدمه 2- محل سرریز 3- طرامروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway)|آر جی|rgs
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) را مشاهده می نمایید.

در این پروژه در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در 93 صفحه بیان شده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات93حجم4108/247 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل

در این پروژه در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در 93 صفحه بیان شده است:

1- مقدمه

2- محل سرریز

3- طراحی هیدورلیکی و سازه ای

4- سرریز اضطراری(Urgent Spillway)

5- سرریز روگذر (Overflow Spillway)

6- طراحی تاج سرریز

7- عرض تاج سرریز

8- محاسبه ضریب C سرریز در حالت کلی

9- اثر عمق جریان تقرب به سرریز

10- جدول : ضریب سرریز C برای سرریز روگذر بار آبی طرح

11- طول موثر سرریز

12- تاج سرریز کنترل شده

13- منحنی تاج سرریز آزاد

14- سرریز شوت (Chute Spillway)

15- کانال تقرب و ورودی سرریز

16- عرض شوت

17- سرعت و پروفیل سطح آب در شوت

18- روش گام استاندارد جهت محاسبه پروفیل آب شوت

19- نکاتی در طراحی شوت

20- دیوارهای جانبی شوت

21- ارتفاع آزاد دیوار شوت

22- منحنی های قائم در طول شدت

23- طراحی سرریز شوت با در نظر گرفتن پدیده کاویتاسیون

24- روش طراحی

25- سرریز جانبی (Side Spillway)

26- معادلات حاکم بر کانال سرریز جانبی

27- سرریز نیلوفری (Morning Glory Spillway)

28- بده عبوری از روی تاج

29- شکل پروفیل تاج سرریز

30- طراحی مجرا

31- سریز زیرگذر (Culvert Spillway)

32- سرریز سیفونی

33- سرریز پلکانی

34- رژيم‌هاي جريان

35- پيش بيني رژيم هاي جريان

36- هيدروليک رژيم جريان ريزشي:

37- جابجايي بين رژيم هاي فرعي جريان ريزشي

38- خصوصيات هيدروليکي جريان هاي ريزشي همراه با جهش هيدروليکي

39- استهلاک انرژي

40- خصوصيات هيدروليکي جريان هاي ريزشي بدون پرش هيدروليکي

41- ضريب اصطكاك در سرريزهاي پلكاني با رژيم جريان غير ريزشي

42- هيدروليک رژيم جريان غيرريزشي

43- الگوهاي اصلي جريان

44- سرريز مجرايي و تونلي


"